ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ 6 สภา เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562 - 2564)

วันที่: 17 กรกฏาคม 2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการ 6 สภา ประกอบไปด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562 - 2564) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษ

 

      
      
      
      
      
      
      
      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1928