ข่าวกิจกรรม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3-2561 (ลว.15-08-2561)

วันที่: 16 สิงหาคม 2561  

ประชุมบุคลากรนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสุดหอม (ชั้น 2) สำนักงานอธิการบดี

 

      
      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1953