ข่าวกิจกรรม

ประชุมกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่: 24 กันยายน 2561  

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสุดหอมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

 

      
      
      
      
      
    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2000