ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และระดับหน่วยงาน

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2562  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 332