โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 26 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามกำหนดการด้านล่างค่ะ

http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/PLAN/resources/news/plan/plan2-3.pdf

คำสำคัญ: จัดทำแผน
เข้าอ่านทั้งหมด: 1732