ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองนโยบายและแผน ในโครงการศึกษาดูงานกองนโยบายและแผนในสถาบันอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองนโยบายและแผน ในโครงการศึกษาดูงานกองนโยบายและแผนในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่: 20 เมษายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองนโยบายและแผน ในโครงการศึกษาดูงานกองนโยบายและแผนในสถาบันอุดมศึกษา
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1732