KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

วันที่: 20 เมษายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1733