ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่: 01 สิงหาคม 2558  

ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคา 2558 ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดีชั้น 2 เวลา 13.30 น.

 

      
      
    
คำสำคัญ: งบประมาณ 59
เข้าอ่านทั้งหมด: 1902