ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

วันที่: 07 เมษายน 2559  

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1934