ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2562  

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี และมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และตัวแทนของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณากลั่นกรอง

 

      
      
      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 242