ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 23 มิถุนายน 2565  

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 23-25 พ.ค. 65 ณ จังหวัดกระบี่

 

    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1770