ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 23-25 พ.ค. 65 ณ จังหวัดกระบี่

วันที่: 26 พฤษภาคม 2565  

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 23-25 พ.ค. 65 ณ จังหวัดกระบี่

 

      
      
      
      
      
      
      
    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1781