ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) กองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 มิถุนาย 2565 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

วันที่: 23 มิถุนายน 2565  

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) กองนโยบายและแผน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 53