ประชุมเชิงปฏิบัติการปรังปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรังปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

วันที่: 07 พฤษภาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรังปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรังปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

ดูภาพกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาพกิจกรรม หรือ คลิกที่นี้ เพื่อไปยังหน้าดังกล่าว

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2384