ต้นทุนผลผลิต

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
คลิกที่นี่ ---> ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิต