ติดต่อเรา
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การติดต่อ:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
email : plan_nstru@hotmail.com

โทรศัพท์: 075-845504 ต่อ 0-4
Facebook: https://www.facebook.com/plan.nstru?ref=tn_tnmn