แผนปฏิบัติราชการ

คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล
1
. แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คลิกที่นี่
2. ข้อมูลสำหรับการจัดทำแผน คลิกที่นี่
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คลิกที่นี่