ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และแผนจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ของสำนักงานอธิการบดี
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และแผนจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ของสำนักงานอธิการบดี

วันที่: 07 พฤษภาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และแผนจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ของสำนักงานอธิการบดี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และแผนจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ของสำนักงานอธิการบดี วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูภาพกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาพกิจกรรม หรือ คลิกที่นี้ เพื่อไปยังหน้าดังกล่าว

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2176