เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร

วันที่: 18 สิงหาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร" ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรีธรรมราช

ดูภาพกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาพกิจกรรม หรือ คลิกที่นี้ เพื่อไปยังหน้าดังกล่าว

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2157