แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.23-08-2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.23-08-2562)

วันที่: 23 สิงหาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.23-08-2562)

แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ---> แบบฟอร์มคำขอตั้ง63

หมายเหตุ
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งปรับแก้แบบฟอร์มรายละเอียด อยู่ 2 จุดค่ะ
ในหน้า งน500 / งปม.500

จุดที่ 1. ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มี โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ (โครงการที่ 6 ) เพิ่มเติมอีก 1 โครงการค่ะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
จุดที่ 2. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์/ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
         โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ (โครงการที่  25) จะอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 นะคะ 

รบกวนโหลดไฟล์ใหม่หรือปรับแก้ในไฟล์เล็กน้อยนะคะ
ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 664