ข่าวกิจกรรม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่คณะนักศึกษา (ลว.21-03-62)

วันที่: 21 มีนาคม 2562  

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่คณะนักศึกษา

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และจัดกระบวนการเรียนการรู้ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในทุกมิติ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ศาสตร์แขนงต่างๆ พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานสนองพระราโชบายที่ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับท้องถิ่น เช่น ที่วัดยางค้อม ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ซึ่งมหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน พร้อมกันนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบรรดาลใจในวิชาชีพครู แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์

รับชมวีดีโอข่าวได้ที่ --> http://plan.nstru.ac.th/resources/VDO/My Movie.mp4
ที่มา : RoyalFamilyTH
ข่าวในพระราชสำนัก 20 มีนาคม 2562 ออกอากาศสดเวลา 20.00 น.
เครือข่าย thaitv6

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ --> https://bit.ly/2ULlhP3
ที่มา : facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2008