ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่: 20 เมษายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1729