เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายด้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) (ลว.02-06-2565)

เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายด้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) (ลว.02-06-2565)

วันที่: 02 มิถุนายน 2565  
เผยแพร่
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายด้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566)  (ลว.02-06-2565)

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายด้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ---> https://bit.ly/3M4TrXT

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 2340