ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่: 21 กันยายน 2558  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
      
      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1919