ข่าวกิจกรรม

ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม

วันที่: 23 สิงหาคม 2560  

ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสุดหอม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
      
      
      
  
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 1748